Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni na rok szkolny 2022/2023

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni na rok szkolny 2023/2024

Skip to content