Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni

Numer rachunku Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Tokarni 32 8591 0007 1231 0479 9575 0001

EnglishFrenchGermanItalianPolishSpanish

Lista kandydatów zamieszkujących poza obwodem szkoły zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni na rok szkolny 2021/2022

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni na rok szkolny 2021/2022

Skip to content