Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni

Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCA

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ

SEKRETARZ                          

SKARBNIK                              

CZŁONEK

Agnieszka Buda – Zembol

Dorota Janicka

Anna Spytkowska

Teresa Syrek

Dorota Pęcek-Żaba            

Maria Hanusiak      

Karolina Zadora

Urszula Leśniak

Renata Tajs

Grażyna Fiedor

Składka na rok szkolny 2022/2023 - 50 zł (od rodziny)

Skip to content