Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni

Rada Rodziców

Składka na rok szkolny 2022/2023 -50 zł (od rodziny)

PRZEWODNICZĄCA

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ

SEKRETARZ

SKARBNIK

CZŁONEK

Agnieszka Buda – Zembol

Dorota Janicka

Anna Spytkowska

Teresa Syrek

Dorota Pęcek-Żaba

Maria Hanusiak

Karolina Zadora

Urszula Leśniak

Renata Tajs

Grażyna Fiedor

Skip to content