Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni

Projekty unijne realizowane w szkole

– „BE BRAVE – młodzi w kulturze”

Młodzież naszej szkoły realizuje projekcie BE BRAVE – młodzi w kulturze. Jest on skierowany do osób w wieku 13­-16 lat i obejmuje beneficjentów rozbudowanym wsparciem (m.in. cyklem warsztatów, mentoringiem, działaniami artystycznymi w przestrzeni publicznej). Tym samym przyczynia się on do rozwoju osobistego uczestników, w tym ich kompetencji artystycznych, kulturalnych i społecznych.

W ramach tego programu, przedstawiciele klas VII i VIII naszej szkoły, biorą udział w warsztatach, które odbywają się w Dworku Jurajskim w Domaniewicach, pod czujnym okiem Dany Bień , Tomasz Kireńczuka i Veroniki Sirash.

– „Młodzi i kompetentni” – cykl zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych dla uczniów gimnazjów z gminy Tokarnia” zobacz plakat

– projekt realizowany przez Gminę Tokarnia – Zespół Obsługi Szkół w Tokarni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Priorytet X Wiedza i kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Projekt będzie realizowany w następujących placówkach:

– Zespół Placówek Oświatowych w Krzczonowie, 32-435 Krzczonów 82

– Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni, 32-436 Tokarnia 379.

Okres realizacji projektu: 01.09.2017- 30.06.2019 r.

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz kompetencji cyfrowych wśród 96 uczniów gimnazjów z gminy Tokarnia oraz rozwój umiejętności zawodowych 9 nauczycieli dopasowanych do aktualnych potrzeb uczniów do 30 czerwca 2019 r.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zajęcia pozalekcyjne:

– Przygoda z wiedzą – zajęcia fizyczno-chemiczne

– Światem rządzą liczby i ja – zajęcia matematyczne

– Centrum robotyki – zajęcia informatyczne

– Geografia – moja mapa do sukcesu – zajęcia realizowane wyłącznie w SP nr 1 w Tokarni.

W projekcie weźmie udział zostanie 96 uczniów, w tym :

– 56 uczniów SP nr 1 w Tokarni

– 40 uczniów ZPO w Krzczonowie

– „Projekt Norweski” – profilaktyka próchnicy, profilaktyka otyłości, profilaktyka wad postawy.

– „Owoce w szkole” – dla klas I – III projekt realizowany ciągle od kilku lat.

– „Już pływam” – dla klas I – III projekt realizowany ciągle od kilku lat.

– „Radosna szkoła” – pozyskano pomoce dydaktyczne dla klas I – III.

– „DiAMEnT” – dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

– „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” – dla uczniów klas pierwszych.

– „Kraków – Moja Skarbnica Wiedzy” – dla klas IV – VI (warsztaty dziennikarskie, warsztaty fotograficzne i wycieczki do Krakowa). .

– „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”

zajęcia dla uczniów zdolnych, dla uczniów mających trudności w nauce oraz pozyskanie środków dydaktycznych.

– „Aktywność – recepta na nudę” – zajęcia dla klas I -III.

– „Śladami Piastów – u początków państwa polskiego” – uczniowie zwiedzili Gniezno, Poznań, Biskupin, Częstochowę, Licheń.

– „Śladami Piastów i nie tylko” – uczniowie zwiedzali Kraków.

– „Kim jestem? – tradycja, kultura, zdrowie”

– „Śladami Ojca Świętego”(uczniowie zwiedzali Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, Inwałd, Kraków),

– „Bieszczady – Śladami Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego” ( uczniowie zwiedzali Biecz, Iwonicz Zdrój, Duklę, Komańczę, Lesko, Solinę, Sanok, Myczkowce, Łańcut, Tarnów, Bochnię),

– „Ginące ludowe rzemiosła i umiejętności” ( zwiedzanie skansenu w Zubrzycy Górnej).

– „Rozwijamy skrzydła” zajęcia dla klas IV – VI (dla uczniów zdolnych i mających trudności, pozyskiwanie środków dydaktycznych oraz wyjazdy edukacyjne)

– „Nauka żywego słowa”,

– „Oczami wyobraźni”,

– „Step by step” (zajęcia z języka angielskiego),

– „Komputer moje okno na świąt”,

– „Ekstraklasa matematyczno-przyrodnicza”.

Skip to content