Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni

NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI w roku szkolnym 2022/2023

mgr Tomasz Sum – dyrektor, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

mgr Monika Chac – wicedyrektor, język niemiecki

mgr Jolanta Kiełtyka – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, świetlica

mgr Anna Paździor – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

mgr Krystyna Romaniak – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, świetlica

mgr Marzena Hobot – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia dydaktyczno– wyrównawcze, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla obcokrajowców, język polski dla obcokrajowców

mgr Małgorzata Majerek – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla obcokrajowców, świetlica

mgr Elżbieta Krupa – język polski, zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze, zajęcia rozwijające zainteresowania (koło humanistyczne), zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

mgr Beata Kiełbowicz – język polski, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające zainteresowania (koło humanistyczne)

mgr Bożena Smolak – religia, język polski, zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla obcokrajowców, język polski dla obcokrajowców

mgr Katarzyna Wójtowiec – Sraga – urlop dla poratowania zdrowia

mgr Anna Bobeł – język angielski, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

mgr inż. Agata Sępiak – język angielski, zajęcia rozwijające zainteresowania (koło języka angielskiego), zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

mgr Ryszarda Gaździcka – plastyka, muzyka, zajęcia rozwijające zainteresowania (koło plastyczne)

mgr Kazimierz Gaździcki – muzyka

mgr Anna Pasiowiec – historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Renata Durek – geografia, przyroda, edukacja dla bezpieczeństwa, świetlica

mgr Anna Sum – biologia, wychowanie fizyczne

mgr Agata Jugowiec – chemia, fizyka, doradztwo zawodowe

mgr inż. Monika Sobala – fizyka, informatyka, technika, zajęcia rozwijające zainteresowania (koło informatyczne i robotyka)

mgr Irena Hobot – matematyka, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla obcokrajowców, zajęcia rozwijające zainteresowania (koło matematyczne)

mgr Ewa Kawończyk – matematyka, zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze, zajęcia rozwijające zainteresowania (matematyczne)

mgr Zdzisław Krupa – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rewalidacyjne (rehabilitacja ruchowa)

ksiądz mgr Krzysztof Litwa religia

mgr Katarzyna Kucała – zajęcia logopedyczne , zajęcia rewalidacyjne, współorganizowanie kształcenia ucznia niepełnosprawnego, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

mgr Aneta Knet – biblioteka

mgr Maria Papież – pedagog, rewalidacja indywidualna (terapia pedagogiczna), zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

lic. Julita Nawieśniak – rewalidacja indywidualna, współorganizowanie kształcenia ucznia niepełnosprawnego, pedagog specjalny

Skip to content