Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni

Koło informatyczne w klasie 3

Zajęcia koła informatycznego w klasie 3 w ramach projektu #Laboratoria Przyszłości.

Roboty zbudowane z zestawów LEGO Education SPIKE zakupionych w ramach projektu #Laboratoria Przyszłości.

Koło Robotyka klasa 7

Zajęcia z robotyki z wykorzystaniem klocków lego zakupionych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości

Roboty zbudowane z klocków Abilix Education Robot zakupionych w ramach projektu #Laboratoria Przyszłości.

Lekcja techniki w klasie 6a z wykorzystaniem zestawów zakupionych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.

Zajęcia z techniki w klasie 6b z wykorzystaniem zestawów zakupionych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.

Zajęcia rozwijające zainteresowania -robotyka klasa 6

Zajęcia rozwijające zainteresowania -koło robotyka klasa 7

Skip to content