Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni

Numer rachunku Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Tokarni 32 8591 0007 1231 0479 9575 0001

EnglishFrenchGermanItalianPolishSpanish

Dokumenty szkolne

Szkolny Zestaw Podręczników

Procedury szkolne

Statut SP 1

Plan pracy szkoły

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej

Ewaluacja zewnętrzna 2016 - raport

Program Wychowawczo- Profilaktyczny

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego

Skip to content