Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni

Dokumenty szkolne

Szkolny Zestaw Podręczników

Procedury szkolne

Statut SP 1

Plan pracy szkoły

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej

Ewaluacja zewnętrzna 2016 - raport

Program Wychowawczo- Profilaktyczny

Regulamin korzystania z szafek w szatni szkolnej

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Harmonogram - godzina dostępności nauczycieli dla uczniów i rodziców

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego

Skip to content