Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prymasa Tysiąclecia w Tokarni


Numer rachunku Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Tokarni
32 8591 0007 1231 0479 9575 0001

Aktualności


     KOMUNIKAT z dnia 27 lipca 2020 r.

Informuję, że
ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
będą wydawane w sekretariacie szkoły w piątek 31 lipca 2020 r.
w godzinach: od 10.00 do 12.00.
Prosimy o przyjście w maseczce, w rękawiczkach i z własnym długopisem.

Dyrektor Ewa Kawończyk


INFORMACJA
DOTYCZĄCA WYDAWANIA ŚWIADECTW SZKOLNYCH:

Świadectwa szkolne są wydawane uczniom lub ich rodzicom.
Nie wydaje się świadectw osobom trzecim i obcym.

W związku z obecną pandemią koronawirusa, proszę szczególnie o zachowanie procedur bezpieczeństwa. Uczeń przychodzący po świadectwo do szkoły powinien być wyposażony w maseczkę i rękawiczki. Uczniów klasy 8 proszę o przyniesienie ze sobą własnego długopisu. Przy wejściu do szkoły mierzona jest temperatura ciała termometrem bezdotykowym i uczeń dezynfekuje ręce. Osoba, której temperatura ciała wynosi 37,5 OC lub więcej - nie zostanie wpuszczona do szkoły.
Harmonogram wydawania świadectw
Wszystkich uczniów proszę o zachowanie bezpiecznej odległości od siebie, wynoszącej co najmniej 1,5 m.
Wasze bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze!
Pozdrawiam. dyrektor Ewa Kawończyk     KOMUNIKAT

Przypominamy o terminach oddawania książek do biblioteki szkolnej
oraz sprzętu sportowego do nauczycieli wychowania fizycznego.     KOMUNIKAT 19

UCZNIOWIE KLASY 8!

Bardzo ważne!
Bardzo proszę zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi przebiegu egzaminu ósmoklasisty, który odbędzie się w dniach 16-17-18 czerwca 2020r., które znajdziecie tutaj:
Informacje o egzaminie ósmoklasisty
Jeżeli macie pytania proszę je kierować do wychowawcy klasy
lub do dyrekcji szkoły.

Pozdrawiam. Ewa Kawończyk

     KOMUNIKAT 18

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Radą Rodziców i z Radą Pedagogiczną - na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły - w tym roku szkolnym dni: 10 czerwca i 12 czerwca 2020 r.
oraz dni przeznaczone na egzamin ósmoklasisty:
16 czerwca, 17 czerwca, 18 czerwca 2020
są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Pozdrawiam. Ewa Kawończyk

     KOMUNIKAT 17

Od poniedziałku 1 czerwca 2020 r. zapraszam wszystkich uczniów, którzy potrzebują poprawić ocenę, porozmawiać z nauczycielem na indywidualne konsultacje.

Uczniowie powinni być zaopatrzeni w maseczki i jeżeli pierwszy raz przychodzą do szkoły w okresie pandemii, powinni przynieść podpisane przez rodziców oświadczenie.

Tutaj znajdziesz harmonogram dyżurów nauczycieli.

Zapraszam! Ewa Kawończyk

     KOMUNIKAT

Wznawiamy zajęcia sportowe dla uczniów w ramach programu SKS. !!!

W związku z ograniczoną liczbą uczestników konieczne są zapisy!
Bardzo prosimy chętnych o podanie dwóch terminów na adres mailowy sumikt@wp.pl. Zajęcia odbywać się będą na boisku przy szkole w grupach do 14 osób, wszystkich uczestników prosimy o przyniesienie podpisanego oświadczenia , oraz stosowania się do wymogów sanitarnych (zachowanie dystansu, przynoszenie własnych napojów oraz przychodzenie w strojach sportowych, podczas zajęć będzie możliwość korzystania jedynie z toalety, szatnie i przebieralnie będą zamknięte).
Harmonogram zajęć:
godzina               wtorek        środa        czwartek       
12 00 - 13 00 kl. 3 i 4 kl. 3 i 4 kl. 3 i 4
13 30 - 14 30 kl. 6 - 8 kl. 6 - 8 kl. 6 - 8
Zapraszamy !

     KOMUNIKAT 16

Uczniowie klasy 8 !

W poniższym linku znajdziecie terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.    terminy rekrutacji

Proszę się z nimi zapoznać i postępować zgodnie z tym co Wam będzie podpowiadał system rekrutacyjny do którego otrzymaliście od wychowawcy login i hasło.

Wszelkie pytania w tej sprawie kierujcie do Pani Moniki Sobali.

Powodzenia. Ewa Kawończyk

     KOMUNIKAT 15

Uprzejmie informuję, że w poniedziałek 25 maja 2020 r. wznawia działalność biblioteka szkolna. Biblioteka będzie czynna codziennie od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

W związku z pandemią koronawirusa i zaostrzonym reżimem sanitarnym w szkole, Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Nr 17/19/20 z dnia 21 maja 2020r., została wprowadzona specjalna Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w bibliotece szkolnej w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Szkole Podstawowej nr 1 w Tokarni.
procedurę przeczytasz tutaj Procedura bezpieczeństwa

W związku z tym bardzo proszę, żeby wszyscy uczniowie i rodzice zapoznali się z tą procedurą. Pytania do nauczyciela bibliotekarza oraz zamówienia na książki należy kierować na adres mailowy sp1.biblioteka@interia.pl

W powyższym dokumencie znajduje się również procedura oddawania podręczników przez uczniów na zakończenie roku szkolnego. Poniżej, przedstawiam terminy zarezerwowane dla uczniów kolejnych klas. Proszę o dostosowanie się do tych terminów, tak aby każdy mógł bezpiecznie dokonać zwrotu książek.


Klasa                   Dzień                                     w godzinach                     
klasa VIII poniedziałek 22.06. 8 00 - 9 00
klasa VII poniedziałek 22.06. 10 00 - 11 00
klasa VIa poniedziałek 22.06. 12 00 - 13 00
klasa VIb wtorek 23.06. 8 00 - 9 00
klasa Va wtorek 23.06. 10 00 - 11 00
klasa Vb wtorek 23.06. 12 00 - 13 00
klasa IV środa 24.06. 8 00 - 9 00
klasa IIIa środa 24.06. 10 00 - 11 00
klasa IIIb środa 24.06. 12 00 - 13 00
klasa IIa czwartek 25.06. 8 00 - 9 00
klasa IIb czwartek 25.06. 10 00 - 11 00
klasa I czwartek 25.06. 12 00 - 13 00

Pozdrawiam
Ewa Kawończyk
dyrektor

     KOMUNIKAT 14

Drodzy Państwo!
W związku z opublikowaniem 15 maja 2020 r. dwóch zmieniających rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej dotyczących czasowego ograniczenia jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, informuję:

1) uczniowie klas 1 - 8 nadal do dnia 7 czerwca 2020 r. będą realizowali podstawę programową poprzez nauczanie zdalne, tak jak do tej pory;

2) od dnia 18 maja 2020 r. uczniowie posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym mogą, za zgodą rodziców, realizować zajęcia rewalidacyjne na terenie szkoły;

3) od dnia 25 maja 2020 r. uczniowie klas 1 - 3, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi w domu mogą przebywać pod opieką wychowawcy świetlicy. Maksymalna liczba uczniów na świetlicy wynosi 12. Zainteresowani rodzice proszeni są o zapoznanie się z: Procedurą bezpieczeństwa      oraz dostarczenie do sekretariatu
deklaracji     i      oświadczenia
do godz. 12.00 w środę 20 maja 2020 r. Deklarację i oświadczenie można dostarczyć przesyłając skan dokumentów na adres szkoły
sptok@op.pl lub ewentualnie osobiście.

4) od dnia 25 maja 2020 r. dla uczniów klasy 8 zostaną w sali nr 1 zorganizowane konsultacje grupowe z przedmiotów egzaminacyjnych, według następującego harmonogramu:


Data             Godzina                 Przedmiot              Dla uczniów pod numerem
w dzienniku       
Wtorek
26.05.20
2.06.20
9.06.20

8. 00 - 9. 30
10. 00 - 11. 30

Język polski

1 - 10
11-20
Środa
27.05.20
3.06.20
10.06.20

8. 00 - 9. 30
10. 00 - 11. 30

Matematyka

1 - 10
11-20
Czwartek
28.05.20
4.06.20

8. 00 - 9. 30
10. 00 - 11. 30

Język angielski

1 - 10
11-20


Każdy uczeń klasy 8 przychodzący do szkoły powinien zapoznać się z
Procedurą bezpieczeństwa    oraz na pierwsze zajęcia zobowiązany jest do przyniesienia podpisanego przez rodziców   oświadczenia. Bez oświadczenia nie zostanie wpuszczony do szkoły.

Możliwe jest również zorganizowanie indywidualnych konsultacji dla uczniów klas 8. W tym celu uczeń powinien umówić się z nauczycielem na odpowiedni termin.

5) Od dnia 1 czerwca 2020 r. będziemy organizować konsultacje dla uczniów klas 4 - 7. Harmonogram konsultacji przedstawię w późniejszym czasie.

Powodzenia
Ewa Kawończyk
dyrektor

     KOMUNIKAT 13

Uczniowie klasy ósmej!
Właściwy adres strony internetowej do rekrutacji to: https://malopolska.edu.com.pl

Powodzenia
Ewa Kawończyk
dyrektor

     KOMUNIKAT 12

Uczniowie klasy ósmej!
Przed chwilą otrzymałam bardzo ważną informację ze Starostwa Powiatowego w Myślenicach dotyczącą rekrutacji.
W związku z pandemią wszystkie terminy rekrutacji znajdujące się na ulotce są nieaktualne.
11 maja 2020 będziecie mogli wejść do systemu bez logowania i pooglądać sobie wszystkie szkoły,
ale nie będziecie mogli dokonać wyboru swoich szkół ponadpodstawowych.
Termin rejestracji w systemie rekrutacji będzie podany przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Małopolskiego Kuratora Oświaty.
Jak tylko się dowiem jaki to będzie termin, od razu Was o tym poinformuję.
Przeczytajcie informację Starostwa Powiatowego
w Myślenicach   szczegóły tutaj

Powodzenia
Ewa Kawończyk
dyrektor

     KOMUNIKAT 11

Uczniowie klasy ósmej!
Od 11 maja 2020 r. rozpoczyna działanie system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Trzeba się w nim zarejestrować za pomocą loginu i hasła otrzymanego indywidualnie od wychowawcy.
Żeby dowiedzieć się jak postępować przy rejestracji,
przeczytaj najpierw moje uwagi,   szczegóły tutaj
i ulotkę   szczegóły tutaj

Powodzenia
Ewa Kawończyk
dyrektor

     KOMUNIKAT 10

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16 - 18 czerwca 2020 r.
Wyniki z egzaminu uczniowie klasy 8 poznają 31 lipca 2020r.
Wszelkie szczegółowe informacje w tej sprawie będę przekazywała na bieżąco
w aktualnościach na stronie internetowej szkoły.

Powodzenia
Ewa Kawończyk
dyrektor


     Poradnik dla ósmoklasistów    szczegóły tutaj

Drodzy Uczniowie!
W związku ze zbliżającą się beatyfikacją Patrona naszej szkoły,
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ogłosiło projekt
"PRYMAS WYSZYŃSKI - CZŁOWIEK NIEZWYKŁEJ MIARY".
W ramach tego projektu zachęcam Was do wzięcia udziału w czterech konkursach:
- konkurs literacki dla klas 6 - 8,    szczegóły tutaj
- konkurs plastyczny na projekt znaczka dla klas 4 - 8,    szczegóły tutaj
- konkurs plastyczny "ABC …." dla klas 4 - 8,    szczegóły tutaj
- konkurs na prezentację multimedialną dla klas 4 - 8,    szczegóły tutaj
Prace należy przesłać na podany adres mailowy do 8 maja 2020 r.

Pozdrawiam.
Dyrektor Ewa Kawończyk
     KOMUNIKAT 9

EGZAMIN PRÓBNY dla uczniów klasy 8!

Poniedziałek 30.03.2020 godz. 9.00 - język polski
Wtorek 3.03.2020 godz. 9.00 - matematyka
Środa 1.04.2020 godz. 9.00 - język angielski

Uczniowie - po pobraniu materiałów ze strony www.cke.gov.pl lub www.oke.krakow.pl
- rozwiązują zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania.
Rozwiązania zadań uczniowie zapisują:

- w Wordzie

- lub na wydruku (jak mają możliwość wydrukowania tekstu)

- lub korzystają z "zeszytu rozwiązań", który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie - po wydrukowaniu)

- lub na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Następnie uczniowie przesyłają rozwiązania nauczycielowi.


Powodzenia!
Ewa Kawończyk
dyrektor Kształcenie na odległość - poradnik Ministerstwa Edukacji Narodowej       Poradnik MEN

     KOMUNIKAT 8

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Od 25 marca 2020r. nauczyciele będą prowadzić kształcenie na odległość poprzez stronę internetową szkoły, realizując wszystkie zajęcia według dotychczasowego planu lekcji.

1. Nauczyciele będą realizować nowe tematy zgodnie z podstawą programową. W szczególnych przypadkach dany temat może być realizowany przez kilka lekcji.

2. Do zadawania prac domowych nauczyciele będą wykorzystywali przede wszystkim zakładkę  NAUCZANIE ZDALNE   na stronie internetowej szkoły.

3. Rozporządzenie daje prawo nauczycielom oceniania uczniów za wykonane prace, polecenia. Sposób przesłania pracy do sprawdzenia będzie ustalony każdorazowo przez nauczyciela. Tą samą drogą otrzymacie informację zwrotną od nauczyciela.

4. W kształceniu na odległość będą realizowane również zajęcia pozalekcyjne i pomoc psychologiczno - pedagogiczna.

Z wyrazami szacunku
Ewa Kawończyk
dyrektor     KOMUNIKAT 7

Z radością informuję, że nasz uczeń Maciej Funek z klasy 8 zajął drugie miejsce w województwie i został Laureatem Małopolskiego Konkursu Chemicznego. Serdeczne gratulacje składam Maćkowi, jego Rodzicom i mgr Agacie Jugowiec.
Z wyrazami szacunku
Ewa Kawończyk
dyrektor     KOMUNIKAT 6

Dla uczniów klasy 8 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie zamieszcza codziennie zadania powtórkowe do egzaminu wraz z rozwiązaniami pod adresem:
http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20200316100021274


Z wyrazami szacunku
Ewa Kawończyk
dyrektor     KOMUNIKAT 5

Drodzy Uczniowie!
W związku z dużą ilością materiału i brakiem czytelności, zakładka NAUCZANIE ZDALNE zostaje przebudowana.
Od poniedziałku 23.03.2020 po otwarciu zakładki, w "klasach"
będziecie mieć umieszczone zadania domowe kolejno na następne tygodnie. Zadania na obecny, pierwszy tydzień znajdują się nadal pod "klasami".


Z wyrazami szacunku
Ewa Kawończyk
dyrektor     KOMUNIKAT 4

Drodzy Uczniowie!
W zakładce "Nauczanie zdalne" nauczyciele systematycznie umieszczają dla Was zadania do wykonania w tym tygodniu.
W piątek ukażą się zadania na następny tydzień.
Sprawdzajcie naszą stronę internetową codziennie.
Zachęcam Was do aktywnej pracy w domu. Do zobaczenia w szkole!


Z wyrazami szacunku
Ewa Kawończyk
dyrektor     KOMUNIKAT 3

Uwaga uczniowie klasy 8 !

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów
dla 8-klasistów.
Codziennie o godz, 9:00 nowe zadania z polskiego, matematyki i angielskiego,
a o godz. 15:00 - rozwiązania!

Od jutra, 16 marca 2020, wejdź na stronę www.cke.gov.pl
Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie aby uczniowie klas 5-7 rozwiązywali te zadania, które potrafią.

Z wyrazami szacunku
Ewa Kawończyk
dyrektor     KOMUNIKAT 2
W związku z napływającymi do mnie informacjami, że uczniowie naszej szkoły nie respektują podstawowego nakazu przebywania w domu i zbierają się w grupach na osiedlach ponownie zwracam się do wszystkich Uczniów

- pozostańcie w swoich domach,
- nie odwiedzajcie rodziny, znajomych,
- nie wychodźcie do sklepu,
- nie umawiajcie się na wspólne spotkania,
- zachowujcie podstawowe zasady higieny, często myjcie ręce
- obecny trudny czas wykorzystajcie na odpoczynek, wykonywanie ćwiczeń zadanych przez nauczycieli, czytanie książek, przygotowanie się do egzaminu ósmoklasisty, rozwijanie swoich pasji.

Drodzy Rodzice!
W tym trudnym czasie, to od Was zależy zdrowie i życie Waszych dzieci.
Powinniście wiedzieć gdzie i z kim w danym czasie przebywa Wasze dziecko.
Reagujcie na wszelkie sygnały niestosowania się do zasad zachowania w okresie pandemii.
Śledźcie na bieżąco informacje w środkach przekazu.
Odwiedzajcie szkolną stronę internetową na której będą przekazywane kolejne informacje i komunikaty (www.sp1.tokarnia.edu.pl)

Z wyrazami szacunku
Ewa Kawończyk
dyrektor     KOMUNIKAT
W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkołach w dniach od 12 do 25 marca 2020 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Tokarni informuje:
w czwartek 12.03.2020r. i piątek 13.03.2020r. w godzinach 8.00 - 13.30 szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze (świetlicowe) tylko dla uczniów, którzy z ważnych powodów nie mogą pozostać w domu.
W tych dniach szkoła nie zapewnia obiadów;
szkoła będzie nieczynna od poniedziałku 16.03.2020r. do 25.03.2020r.
Nie będzie w tym czasie również zajęć opiekuńczych dla uczniów, ani żadnych innych zajęć pozalekcyjnych.

Rodzicu
- zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,
- pamiętaj o swoim bezpieczeństwie, pozostań w domu;
- unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi;
- przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
- odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje.
- Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
- przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Z wyrazami szacunku
dyrektor Ewa Kawończyk
Tokarnia, 11.03.2020 r.
Kolejne komunikaty będą publikowane na stronie internetowej szkoły.

-02.03.2020r.-Nowy Targ-Igrzyska Dzieci
Rejonowy Turniej Piłki Koszykowej Dziewcząt

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - II miejsce

-28.02.2020r.-Dobczyce-Igrzyska Dzieci
Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej Chłopców

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - III miejsce

-25.02.2020r.-Dobczyce-Igrzyska Dzieci
Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - I miejsce

-22.02.2020r.-Brzeszcze-Halowe Mistrzostwa Województwa Małopolskiego Młodzików i Dzieci w Lekkiej Atletyce
   
 Małgorzata Hanusiak - I miejsce w pchnięciu kulą
 Faustyna Romaniak - III miejsce w biegu na 60 m.

-19.02.2020r.-Tokarnia-Igrzyska Dzieci
Gminny Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - I miejsce

-19.02.2020r.-Tokarnia-Igrzyska Dzieci
Gminny Turniej Piłki Ręcznej Chłopców

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - I miejsce

-17.01.2020r.-Spotkanie z podróżnikiem - Kenia.

-12.01.2020r.-Dzień Patrona Szkoły - Dniem Rodzinnego Kolędowania

-"Szlachetna paczka"   Przeczytaj

-20.12.2019r.-Wigilia szkolna.Wyglądają pierwszej gwiazdki starsi, młodsi oraz dzieci,
zima bielą świat okryła, śnieg w gwiazdeczkach z nieba leci.
Stos prezentów i choinka, zapach kutii i piernika,
atmosfera świąt cudowna niech każdego wnet przenika.

      Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
      oraz tylko tego, co najlepsze w nadchodzącym Nowym Roku.


-19.12.2019r.-Lubień-Igrzyska Dzieci
Powiatowy Turniej Piłki Koszykowej Chłopców

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - II miejsce

-17.12.2019r.-Lubień-Igrzyska Dzieci
Powiatowy Turniej Piłki Koszykowej Dziewcząt

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - I miejsce

-13.12.2019r.-Wieczór bajek klas I - III.

-13.12.2019r.-Tokarnia-Igrzyska Dzieci
Gminny Turniej Piłki Koszykowej Dziewcząt

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - I miejsce

-13.12.2019r.-Tokarnia-Igrzyska Dzieci
Gminny Turniej Piłki Koszykowej Chłopców

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - I miejsce

-13.12.2019r. uczniowie należący do grupy teatralnej „Soli Deo"
wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez
Marcina Kobierskiego- aktora Teatru Bagatela."-4.12.2019r.-Tokarnia-Igrzyska Dzieci i Młodzieży
Gminny Turniej Piłki Koszykowej Dziewcząt

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - III miejsce

-4.12.2019r.-Tokarnia-Igrzyska Dzieci i Młodzieży
Gminny Turniej Piłki Koszykowej Chłopców

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - III miejsce

-30.11.2019r.-Toruń-Ogólnopolskie Halowe Zawody
Lekkoatletyka dla każdego! 2019

Małgorzata Hanusiak powołana do reprezentacji województwa małopolskiego.

-28.11.2019r.-Zabawa andrzejkowa.

-12.11.2019r.-Tokarnia-Igrzyska Dzieci
Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt


-8.11.2019r.-Uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości
Akademię przygotowali uczniowie klas V pod opieką p. mgr Ryszardy Gaździckiej
i p. mgr Ireny Hobot


-7.11.2019r.-"Sen o Helladzie. Mitologia. Świat antycznej Grecji."
Spektakl został przygotowany i zrealizowany z myślą o młodzieży szkolnej i jako uzupełnienie wiedzy z przedmiotów historii i języka polskiego. Przedstawienie
w wykonaniu aktorów krakowskich p. Wojciecha Habeli i p. Jacka Lecznara
oglądali uczniowie klas V - VII.-6.11.2019r.-Skomielna Czarna-Igrzyska Dzieci
Gminny Turniej Piłki Siatkowej Chłopców

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - II miejsce

-6.11.2019r.-Skomielna Czarna-Igrzyska Dzieci
Gminny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - I miejsce

-30.10.2019r.-Myślenice-Igrzyska Dzieci i Młodzieży
Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - II miejsce

-30.10.2019r.-Ślubowanie klas pierwszych

-26.10.2019r.-Kraków-Grand Prix Krakowa w Biegach Przełajowych   Wyniki   Galeria

Klasyfikacja Końcowa
Grand Prix Krakowa w Biegach Przełajowych 2019   Wyniki


Kategoria 2007:
Dawid Jędrocha - Mistrz Województwa Małopolskiego w Biegach Przełajowych 2019
Wojciech Jaroszewski - III miejsce w Grand Prix Krakowa w Biegach Przełajowych 2019

Kategoria 2008:
Bartłomiej Leśniak - III miejsce w Grand Prix Krakowa w Biegach Przełajowych 2019

Kategoria 2010:
Faustyna Romaniak - III miejsce w Grand Prix Krakowa w Biegach Przełajowych 2019

-25.10.2019r.-"Szkoła pamięta"
25 października 2019 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Tokarni włączyli się
w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej " Szkoła pamięta".
Na terenie szkoły w ramach lekcji historii nauczyciel przypominał uczniom ważne wydarzenia - 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, uwrażliwiał młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z losami naszego miejsca zamieszkania, regionu i społeczności. Uczniowie odwiedzili lokalne miejsca pamięci i zgłębili ich historię raz zapalili znicze w miejscu poświęconym pamięci lokalnym bohaterom. Plac por. Mieczysława Targowskiego w centrum Tokarni.-21.10.2019r.-Skomielna Czarna-Igrzyska Dzieci i Młodzieży
Gminny Turniej Piłki Siatkowej Chłopców

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - I miejsce

-21.10.2019r.-Skomielna Czarna-Igrzyska Dzieci i Młodzieży
Gminny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - IV miejsce

-11.10.2019r.-Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
apel przygotowali uczniowie klas II pod opieką p. mgr Krystyny Śliwy
i p. mgr Danuty Greli-10.10.2019r.-Nowy Targ-Igrzyska Dzieci
Wojewódzkie Sztafetowe Biegi Przełajowe Chłopców

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - X miejsce na 36 sztafet

-9.10.2019r.-Wyjazd klas VII i VIII na film "Legiony"

-8.10.2019r.-Ruda Śląska-Międzywojewódzkie Zawody
Lekkoatletyczne LDK   Wyniki

  
 Małgorzata Hanusiak - III miejsce w pchnięciu kulą - 9.86 cm.
 Sebastian Hołda - III miejsce w skoku w dal - 4.42 cm.

-8.10.2019r.-Wiśniowa-Igrzyska Dzieci
Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - II miejsce

-5.10.2019r.-Kraków-Grand Prix Krakowa w Biegach Przełajowych   Wyniki   Galeria

  
 Dawid Jędrocha - I miejsce
 Jan Słonina - III miejsce
 Faustyna Romaniak - III miejsce
 Katarzyna Słonina - III miejsce

-3.10.2019r.-Myślenice-Igrzyska Dzieci
Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe Chłopców

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - I miejsce

-1.10.2019r.-Wiśniowa-Igrzyska Dzieci
Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt


-29.09.2019 r. - 44. Ogólnopolski Miting Lekoatletyczny
im. Aleksandra Moroza - AWF Kraków.   Wyniki


-28.09.2019 r. - Mistrzostwa Województwa Małopolskiego U12 i U14
w Lekkiej Atletyce - AWF Kraków.   Wyniki


-27-28.09.2019 r. - IX Beskidzki Rajd Szlakami Walk o Niepodległość
W dniach 27 - 28 września 2019r. na terenie gminy Lubień i gminy Tokarnia odbył się IX Beskidzki Rajd Szlakami Walk o Niepodległość 1939-1955 r. W tym roku rajd nosił nazwę - Walka z okupantami na beskidzkich szlakach. Wędrówka miała charakter rajdu pieszego przebiegającego oznakowanymi szlakami i ścieżkami zaznaczonymi na mapie.Zadaniem patrolu było pokonanie dziennej trasy w wyznaczonym limicie czasu, zgodnie z oznaczeniami na mapie otrzymanej na starcie. Celem rajdu było poznanie dziejów niepodległościowego podziemia zbrojnego z lat 1939 - 1955 na terenie Beskidów. Dotarcie do miejsc i obiektów - świadków historii. Przywrócenie społecznej pamięci o walce zbrojnej i ofierze żołnierzy podziemia tamtego czasu. Komandorem Rajdu był pan Tomasz Studziński, który na starcie w Tenczynie wprowadzał młodzież w plan gry rajdowej. Po otrzymaniu informacji, uczestnicy wraz opiekunami udali się na Przełęcz Glisne,stamtąd na Szczyt Lubonia Wielkiego, a następnie na Polanę Surówki, skąd zmierzali na metę. W sobotę wystartowano spod pomnika w Zawadce czarnym szlakiem w kierunku Jaworzyn, następnie przez Parszywkę do kapliczki pod Koskową Górą i wreszcie na szczyt Koskowej. Na trasie na uczestników gry czekały "niespodzianki" w postaci radzieckich partyzantów oraz zasadzki zrobione przez Niemców.Nauka meldunku i musztry stanowiła ciekawą lekcję... Zaś egzamin z udzielania pierwszej pomocy pokazał, że można liczyć na naszą młodzież. Cały czas należało zachować czujność i pamiętać o stałym zagrożeniu. Na mecie czekali partyzanci, którzy zbierali informacje, jakie uzyskali członkowie poszczególnych patroli. Ostatnim punktem Rajdu było ognisko z pysznymi kiełbaskami, podczas którego ogłoszono wyniki i wręczono pamiątkowe koszulki. Ostatnim aktem była inscenizacja, w której brało udział Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych 1 Pułk Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej, za co im serdecznie dziękujemy. Patrol z naszej szkoły składał się z: Zuzanny Jędrochy, Klaudii Kiełtyki, Laury Milewskiej, Martyny Pasieki, Wiktorii Radoń, Joanny Słoniny, Alicji Worwy, Elizy Wróbel, Julii Jędrochy i Katarzyny Słoniny. Opiekunami 10 - cio osobowego zespołu były mgr Anna Pasiowiec i mgr Renata Durek


-27.09.2019 r. - Małopolska Noc Naukowców
W piątek 27.09.2019 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Tokarni z klas 7, 8
oraz 6a i 6b (łącznie 36 osób) wzięli udział w Małopolskiej Nocy Naukowców 2019.
W kinie Kijów młodzież zobaczyła multimedialne widowisko pt:" Wyprawa w przyszłość. Czy rowery będą latać?" W oczekiwaniu na przedstawienie uczniowie mogli na przygotowanych interaktywnych stanowiskach poznać tajniki różnorodnych zjawisk fizycznych. Kolejną atrakcją wycieczki była wizyta na Akademii Górniczo - Hutniczej
w Krakowie gdzie uczniowie zwiedzili interaktywną wystawę "Pozwól mi zrobić, a zrozumiem". W sali "Symulator lotów" chętni uczniowie mogli usiąść za sterami samolotu. Ostatnim punktem wycieczki była wizyta na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego gdzie młodzież obejrzała "Nocne pokazy chemiczne", było głośno, kolorowo, wybuchowo, ale przede wszystkim naukowo. Do Tokarni uczniowie wrócili po godzinie 24 zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.-26.09.2019 r. - Wojewódzkie zawody lekkoatletyczne - Kraków.

-25.09.2019r.-Tokarnia-Igrzyska Dzieci
Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - I miejsce

-25.09.2019r.-Tokarnia-Igrzyska Dzieci
Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - I miejsce

-19.09.2019 r. - Wojewódzkie zawody lekkoatletyczne - Kraków.   Galeria


-19.09.2019r.-Tokarnia-Igrzyska Dzieci i Młodzieży
Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - III miejsce

-19.09.2019r.-Tokarnia-Igrzyska Dzieci i Młodzieży
Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni - II miejsce

- 18.09.2019 r. - Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
Skład Samorządu Uczniowskiego Przewodniczący : Kacper Funek
Zastępcy : Martyna Pasieka, Zuzanna Korabik, Katarzyna Słonina, Zuzanna Jantos

- 18.09.2019 r. - o godz. 16 00 zebranie ogólne z rodzicami,
   a następnie zebrania klasowe z wychowawcami.


- 12.09.2019 r. - Wojewódzkie zawody lekkoatletyczne - Kraków.   Galeria


- 02.09.2019 r. - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.